Фінансовий аудит - це незалежна аудиторська перевірка бухгалтерського обліку, основна мета якого - це визначення правильності ведення документації та фінансової звітності.

Фінансовий аудит використовується для:

- Перевірки правильності ведення обліку основних засобів та нарахування амортизації; 

- Перевірки правильності заповнення фінансової або статистичної звітності; 

- Перевірки правильності обліку запасів; 

- Перевірки залишків коштів на балансових рахунках і розрахунків фінансових показників

По закінченню фінансового аудиту ми надамо Вашій компанії аудиторський висновок і рекомендації щодо допущених помилок.

Вартість послуг фінансового аудиту:

Звітний період Терміни Вартість
Квартал (3 місяці) від 5 днів від 2500,00 грн
Рік (12 місяців) від 20 днів від 5000,00 грн